שמירת העיניים

מקור עוסק בשאלה ותשובה בנוגע לשמירת העיניים לבנים ולבנות