קטעים לפסח

קטעים וסיפורים קצרים ויפים המתאימים לימי הפסח ולהכנות אליו

שמחה אמיתית (פעולה)

פעולה העוסקת בהבדל שבין ההתעלות להתהוללות . מהי השמחה האמיתית והמלצה להתרחק מהליצנות הפוגעת.