נוער "בני עקיבא" מורד בהוריו

קטע עוסק בקדושה.
הצעירים טוענים כלפי הוריהם, כי לא הקפידו די על הוראות ההלכה אולם הדרישה של קבוצת "אריאל", שפרשה "מבני עקיבא" – להפריד בפעילות התנועה- אינה מתקבלת בחיוב.

מכתב לד"ר רונן

קטע עוסק בעם סגולה.
הפעם אני מעוניין לדבר על ה'קידמה', ועל מה שהיא עשתה לאדם המודרני.