ערב קבלות

פעולה חווייתית לכבוד שבועות, קבלת התורה!!