אל תשליכיני לעת זקנה(פעולה)

פעולה עוסקת בקשישים.
הכבוד לקשיש נובע הן מפני הניסיון שרכש וחוכמת החיים שיש לו והן מפני שנצטווינו על כך במקורות. כיצד ניתן להביע את הכבוד וההערכה?

הכר את הקשיש(פעולה)

פעולה עוסקת בקשישים.
הכרות מעמיקה עם שלב הזיקנה, הקשיים, התחושות והיתרונות