אם רק תרצו

קטע קצר לתחילת שנה, על כך הכל תלוי ברצון שלנו להגשים את עצמנו.

מטמונה!

משחק מטמון בדרך מעניינת ומאתגרת!