ג'ויסטיק

משחק שמראה איך כל תזוזה קטנה במקום אחד- משפיעה על מקום אחר