שלה -שלנו! (פעולה)

פעולה עוסקת באישי התנ"ך. כוחה של רחל אימנו טבוע בנו עד היום ובכוחנו "להשיב בנים לגבולם"  מתאים ל: שבת     עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך: רחל אימנו רחל מבכה על בניה     מטרת הפעולה align=middle> החניך יבין כי כוחה של רחל – יכולת הקרבה אישית עצומה – קיימת ומוטבעת בכל אחד ואחת מאתנו […]

שלי -שלך (פעולה)

פעולה עוסקת באישי התנ"ך. על ניסיון הוויתור הקשה של רחל אמנו.  מתאים ל: שבת     עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך: שלה -שלנו! (פעולה) רחל מבכה על בניה רחל אימנו ניגלת במלחמה בעזה (סרטון)     מטרת הפעולה align=middle> 1. החניך יכיר בעוצמת הקרבתה האישית של רחל אימנו. 2. החניך יפנים את המסר כי הקרבה […]

מרים הנביאה

מקור עוסק באישי התנ"ך. צרה נוראה נתרגשה על אבותינו במצרים  מתאים ל: שבת, יום חול     עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך: אלקנה עולה למשכן עבדים היינו (פעולה)     צרה נוראה נתרגשה על אבותינו במצרים. עבודת פרך על הגברים. גזרת מוות על הבנים. גלות ארוכה וקשה שאת סופה לא ניתן לראות.  במצב כה קשה, […]

תקופת שיבת ציון

מקור עוסק באישי התנ"ך. עזרא ונחמיה ותקופתם  מתאים ל: שבת, יום חול     עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך: בשוב ה' את שיבת ציון (פעולה) הקשיים בתקופת דניאל ,הגלות.       תחילתה של תקופת שיבת ציון בהצהרת המלך כורש, מלך פרס. הוא מצהיר כי היהודים רשאים לחזור לארץ ישראל לאחר גלות שבעים השנה – […]

ספר דניאל

מקור עוסק באישי התנך. רקע על ספר דניאל  מתאים ל: שבת, יום חול     עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך: בשוב ה' את שיבת ציון (פעולה) הקשיים בתקופת דניאל ,הגלות.   ספר דניאל נקרא על שם גיבורו הראשי. הוא מופיע בקובץ הכתובים, לפני עזרא ונחמיה ודברי הימים.   מבנה הספר ותוכנו:   הספר נחלק לשניים: […]

עבדים היינו (פעולה)

פעילות עוסקת באישי התנ"ך. הקשיים והייאוש בשעבוד מצרים מולם עמדה מרים מתאים ל: שבת      עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך: יציאת מצרים זה נס! עברנו את פרעה נעבור גם את זה…     1. החניכים יכירו בקשיי תקופת שיעבוד מצרים, הפיזיים והרוחניים. 2. החניכים יתוודעו לעמדות הייאוש שפעמו בעם בתקופת מצרים בשל נסיבות השעבוד; […]

מאמין בחי עולמים וזורע (פעולה)

הפעולה עוסקת באישי התנ"ך. העשייה האקטיבית של מרים מנחה אותנו לעשייה אפקטיבית גם בימינו מול אתגרי התקופה מתאים ל: שבת  עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך: אין הדבר תלוי אלא בי (פעולה) במקום שאין אנשים- השתדל להיות איש (פעולה) 1. החניכים יבינו שדרך פעולה של עשייה במה שבכוחנו לפעול, עליה למדנו ממרים (אשר פעלה על רקע […]

נגד כיוון הרוח (פעולה)

פעילות עוסקת באישי התנ"ך הכרות עם תקופת השופטים ועם דמותו של אלקנה מתאים ל: שבת עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך: להיות אלקנה.. (פעולה) אחריי! (פעולה) 1. החניכים יעמדו על ההידרדרות הרוחנית שאפיינה את תקופת השופטים. 2. החניכים יכירו את דמותו של אלקנה, דמות השונה שוני מהותי מבני דורה, כפי שהיא מצטיירת מתוך התנ"ך ומדברי חז"ל. […]

רחל מבכה על בניה

מקור עוסק באישי התנ"ך גדול היה החורבן שהביאו הבבלים על עמנו. הם כבשו את ארצנו, הרסו ערינו ומושבותינו, העלו את בית המקדש באש ועדיין לא אמרו די  מתאים ל: שבת, יום חול     עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך: אתחלתא דגאולה מיום שחרב בית המקדש       גדול היה החורבן שהביאו הבבלים על עמנו. […]

כנגד כל הסיכויים (פעולה)

המקור עוסק באישי התנ"ך מבחן האמונה בעקידת יצחק מתאים ל: שבת      עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך: אמונה תמימה התהלך לפני והיה תמים     1. החניכים יתוודעו למהות הקושי מולו התמודד אברהם אבינו בניסיון העקדה. 2. החניכים יזדהו עם לבטיו ואתגריו של אברהם אבינו במעשה זה. 3. החניכים יכירו את אברהם אבינו כסולל […]