הכרות עם התנועה

הידיעה שאנחנו פרט קטן מתוך תנועה שהיא כלל גדול נותנת כוח ועוצמה.

ערב בנות

ערב גיבוש וכיף עם משחקים שקשורים לבנות.