fdaexf@gmail.com

נושא: צניעות ובינו לבינה
תת נושא: צניעות ובינו לבינה
סוג פעילות: צ'ופר
מתאים לגיל: גלעד-הראל (ג-ה)
רמת פעילות: קלילה

jhhh

cs xg

קבצים מצורפים

לפעולה זו לא צורפו קבצים

פוסטים נוספים

מלביש ערומים

מקור עוסק בקדושה.
"העירום שהוא מרשם בנו רשם של גנאי והעדר הכבוד,
המנגד לתפארת האדם, הננו מוכרחים להתגונן נגדו בלבושינו"