ברכות סא, ע"ב

נושא: אישים
תת נושא: אישיםאמונהגדולי ישראלקידוש ה'תורה ומצוות
סוג פעילות: חומרי העשרהמקור
מתאים לגיל: גלעד-הראל (ג-ה), נווה-נחלה (ו-ח), חב"ב (ט ומעלה),
רמת פעילות: קלילה

בכל נפשך


 מתאים ל: שבת, יום חול


 


 


עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך:


אנשים ותפילה ביהדות (פעולה)


מסירות הנפש ושבט הראל (פעולה)


 


 


כשהוציאוהו לר' עקיבא להריגה,


זמן קריאת שמע היה והיו סורקין את בשרו במסרקאות של ברזל.


והיה מתכוין לקבל עליו עול מלכות שמים באהבה.


אמרו לו תלמידיו: רבנו עד כאן.


אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על הפסוק הזה "בכל נפשך" – ואפילו הוא נוטל את נפשך. אמרתי מתי יבוא ליידי ואקיימנו? ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו?


היה מאריך ב'אחד' עד שיצאה נשמתו באחד.


יצתה בת קול ואמרה: אשריך רבי עקיבא שיצתה נשמתך באחד.


 


                                                                                                (ברכות סא, ע"ב)


 


 


 


תיוג: ר' עקיבא, רבי עקיבא, עשרת הרוגי מלכות, מסירותו של ר' עקיבא, שמע ישראל, קריאת שמע, מסירות נפש, מסירות הנפש, מותו של ר' עקיבא, פרשת "ואהבת", אהבת ה'.

קבצים מצורפים

לפעולה זו לא צורפו קבצים

פוסטים נוספים

תביעת הנשמה

מקור עוסק בקדושה.
העיצבון הרוחני הזה הוא הוא החומר של שירת הנשמה