מחלקת הדרכה

נושא: אחדות וגיבוש
תת נושא: אחדות וגיבושבין אדם לחברולחץ חברתי
סוג פעילות: חומרי העשרהצ'ופרקטעים יפים
מתאים לגיל: גלעד-הראל (ג-ה), נווה-נחלה (ו-ח),
רמת פעילות: קלילה

כל אות חשובה


 מתאים ל: שבת, יום חול


 


 


עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך:


חייבים לחיות ביחד (סרטון)


שיתוף פעולה (פעולה)


 


 


 


מכונת הכתיבה שלנו הי% ממודל ישן ו%ף על פי כן הי% פועלת די טוב.


פרט ל%חד המקשים שמת. יש בה %רבעים ו%רבעה מנענעים הפועלים ב%ופן מניח %ת הדעת,


%ך %חד המנענעים %ינו פועל ומקלקל %ת השורה.


לעיתים נר%ה כ%ילו הקבוצה פועלת כמכונת כתיבה זו, כלומר- ל% כל ה%נשים פועלים כי%ות,


%פשר שת%מר לעצמך: %ין זה משנה, שהרי %ינני %ל% %דם %חד, %ל% שבכל ז%ת יש חשיבות, הבסיס לכל קבוצה הו% שיתוף פעולה מל% של כל %חד.


לכן להב% %ם תחשוב שהינך רק %דם %חד שמ%מציו %ינם מוסיפים ו%ינם גורעים, זכור %ת מכונת הכתיבה שלי!!!


 


 


  


 


תיוג: אחדות, גיבוש, קבוצה, כלל, הפרטים שבכלל, היחידים שבקבוצה, חשיבות כל אחד, חשיבותו של כל אחד בקבוצה, כל אחד חשוב, לכל אחד יש תפקיד, כל אחד משפיע, השפעת הפרט על הכלל, המקלדת שלא עובדת טוב, האות שחסרה שמקלדת, המחשב הישן שלנו.

 

קבצים מצורפים

לפעולה זו לא צורפו קבצים

פוסטים נוספים