מחלקת הדרכה

נושא: אחדות וערבות
סוג פעילות: חומרי העשרהמקור
מתאים לגיל: גלעד-הראל (ג-ה), נווה-נחלה (ו-ח), חב"ב (ט ומעלה),
רמת פעילות: קלילה

מצוות "לא תעמוד על דם רעך"

 מתאים ל: שבת, יום חול


 


 


עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך:


אכפתיות (פעולה)


מלבין פני חברו (פעולה)


 


 


מתוך ספר החינוך מצווה רלז.


שלא לעמוד על דם רעים שלא נמנע מלהציל נפש מישראל כשנראהו בסכנת המיתה והאבידה,


 ויהיה לנו היכולת להצילו בשום צד, שנאמר "לא תעמוד על דם רעך".


ואמרינן בסנהדרין (נג ע"א) תניא:


מנין לרואה את חברו שטובע בנהר או חיה גוררתו או ליסטים באים עליו שהוא חייב להצילו בנפשו שנאמר "לא תעמוד על דם רעך".


ולא מבעיא אצוליה בנפשיה דמחייב אלא מטרח ומיגר נמי אגריי חייב


 [=ואין צריך לומר להצילו בנפשו שחייב אלא אף לטרוח ולשכור שכירים חייב]. …


שורש מצווה זו ידוע, כי כמו שיציל האחד את חברו, כן חברו יציל אותו ויתיישב העולם בכך.


והאל חפץ בישוב כי "לשבת יצרה" (ישעיה מה,יח).


 


 


  


תיוג: אל תעמוד על דם רעיך, בין אדם לחברו, עזרה לחבר, לעזור לאחר, לסייע לאחר, סיוע לחבר, לא להתעלם מהחבר.


 

קבצים מצורפים

לפעולה זו לא צורפו קבצים

פוסטים נוספים

נקיון יסודי מבחוץ ומבפנים

יש אנשים ששואלים למה הנשים מנקות את כל האבק של הבית ביחד עם החמץ? וכי אי אפשר לעשות זאת בזמן אחר? למה דווקא עכשיו, הרי "אבק זה לא חמץ"?