מחלקת הדרכה

נושא: בין אדם לחברו
תת נושא: בין אדם לחברוקשישים
סוג פעילות: מקור
מתאים לגיל: גלעד-הראל (ג-ה), נווה-נחלה (ו-ח), חב"ב (ט ומעלה),
רמת פעילות: קלילה

והדרת פני זקן

 מתאים ל: שבת, יום חול


 


 


עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך:


אבא, מה זה הדבר הזה? (סרטון)


אל תשליכיני לעת זקנה(פעולה)


 


 


"ומשרשי המצווה : לפי שעיקר היות האדם נברא בעולם הוא מפני החוכמה כדי שיכור בוראו,


 על כן ראוי לבן אדם לכבד מי שהשיג אותה…


אפילו זקן אשמאי, כלומר, שאינו חכם, הוא בכלל המצווה שראוי לכבדו,


מפני שברוב שניו (=השנים הרבות שחי) ראה והכיר קצת במעשה ה' יתברך ונפלאותיו ומתוך כך ראוי לכבדו…"


 


                                                                                                                         (ספר החינוך מצווה רנ"ז)


 


"רבי יוחנן היה קם מלפני זקנים נכרים. שאמר: כמה צרות ומקרים עברו עליהם, וראו ניסים הרבה ומופתים."


 


                                                                                                                                  (קידושין דף ל"ג)


  


 


תיוג: זקנים, קשישים, רגישות, אחריות, אכפתיות, איכפתיות, להקשיב לקשישים, אל תשליכני לעת זיקנה, הזיקנה, הזקנה, זקן, זקנה, קשיש, קשישה, כבוד לזקנים, והדרת פני זקן.

קבצים מצורפים

לפעולה זו לא צורפו קבצים

פוסטים נוספים

חרם חברתי

קטע עוסק באחדות.
ההשפעה של חרם חברתי על חייו של ילד

ערב אריאל

ערב עוסק בתנועת אריאל.
פעולה/ ערב על תנועת אריאל