מחלקת הדרכה

נושא: ארץ ישראל
תת נושא: ארץ ישראלקדושת הארץ
מתאים לגיל: גלעד-הראל (ג-ה)

משל הכרם בחרוזים

קטע עוסק בקדושת ארץ ישראל.
משל הכרם מעובד בצורה סיפורית

 מתאים ל:שבת, יום חול


 


 


עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך:

מתנה מה' לארץ ישראל(פעולה)


קשר אורגני


 


 


 


בארץ רחוקה צמח עץ מיוחד,
כמוהו לא נודע לאף אחד
.
פרותיו נפלאים כטעם גן עדן ממש
,
ענפיו עבותים ובכל יום מוציאהוא ענף חדש
.
עד כי סגולותיו של העץ ומעלותיו הטובות
,
לא נוכל לתאר, לא נוכלכאן למנות
.
שמעו של העץ יצא למרחקים
,
ולראות את העץ, פה בתור מחכים
.
ובקשאז עשיר, לשנות את מקומו מיידית
,
ולהעביר את העץ לגינתו הפרטית
.
והעץהמיוחד
,
שכמוהו אין אחד

הוצא מהגינה, נתלש מהרגבים

ונדרש להכות שורשים חדשים.
את העץ אמנם שתלו באדמה
,
אך למרבה הפלא ולמרבה התדהמה
,
פרותיו שלהעץ כבר אינם נישאים למרחקים

כי לעץ כידוע סביבה מיוחדת

שבה הוא גדלבסביבה המובחרת.
כי רק בגנו המקורי יוכל העץ להתפתח
,
רק שם יהיה הוא מלבלבופורח

ואם ישתנו התנאים: המים, ההאדמה והאקלים

יחלה העץ ויקשהלהחלים.
עד נשיבו אל ארצו המובטחת

כי רק שם ייתן פריו בשלווה ובנחת
זההמזמור אינו אלא משל

על עם מיוחד כמוהו לא נודע אף לא עם אחד
שגם הוא כמו העץתלוי בשורשים
ולא יוכל בשום מקום אחד להצמיח עלים חדשים,
רק בקרקע שלו ודווקא בתנאי הגדילה

של ארצו ארץ י-ה.
כי גם לעמ"י, כידוע, סביבה מיוחדת
,
ורק בההוא מתקיים בצורה המובחרת
.
רק בה ייתן הוא פירות מתוקים

וריח נפלא שיפוץ למרחקים


 


  


תיוג: ארץ ישראל, אי, א"י, ארץ הקודש, ארצנו, הארץ שלנו, הקשר שלנו לארץ, הארץ שייכת לנו, ארץ ה', מקום הגידול של עמ"י, הבית שלנו, עם ישראל

קבצים מצורפים

לפעולה זו לא צורפו קבצים

פוסטים נוספים

מה החיבור הזה מלמד אותנו?

רק לפני רגע בכינו והתאבלנו, כשליבנו נקרע מצער על הנופלים הצעירים. ועכשיו, תוך רגע, אנחנו אמורים פשוט לשכוח הכול ולהתחיל לחגוג?!