מחלקת הדרכה

נושא: אישים
תת נושא: אישיםגדולי ישראלעבודת המידותעין טובה
מתאים לגיל: גלעד-הראל (ג-ה), נווה-נחלה (ו-ח), חב"ב (ט ומעלה),

רבי עקיבא ורחל

מקור עוסק בגדולי ישראל.
גדולתו של רבי עקיבא וסיפור חייו

 מתאים ל:שבת, יום חול 


 


עמודים נוספים יכולים לעניין אותך:


הכל לטובה


מסירות לתורה של ר' עקיבא


 


רבי עקיבא, רועה של כלבא-שבוע היה.


ראתה רחל ביתו של כלבא-שבוע שהוא צנוע ומעולה,


אמרה לו: אם אתקדש לך, תלך לבית המדרש? אמר לה: הן. נתקדשה לו בצנעא.


שמע כלבא-שבוע והוציאה מביתו והדירהּ הנאה מכל נכסיו. הלכה ונישאה לרבי עקיבא.


 


בימות החורף היו ישנים במַתבּן, היה מלקט תבן מתוך שערותיה.


אמר לה: אלמלי היה בידי הייתי נותן לך ירושלים של זהב (תכשיט שצורת ירושלים חקוקה בו).


בא אליהו ונדמה להם כבן אדם וקרא על הפתח ואמר להם:


תנו לי קצת תבן, שאשתי ילדה ואין לי במה להשכיבה.


אמר רבי עקיבא לאשתו: ראי אדם זה, שאפילו תבן אין לו.


                                                                                               


(כתובות סג, ע"א)


  


 


תיוג: רבי עקיבא, ר' עקיבא, רחל ביתו של כלבא שבוע, צניעות, מסירות ללימוד התורה, גדולי ישראל.


 

קבצים מצורפים

לפעולה זו לא צורפו קבצים

פוסטים נוספים

המנורה

הרצל שהסתכל על החנוכיה שאב כוח להמשיך במפעלו, ולהדליק עוד אנשים שיחזרו איתו למקורם של עמ"י.

יצאת צדיק!

לימוד על הצדיק האמיתי. מתאים לפרשות על יוסף הצדיק.

להוסיף אומץ

רק מי שמאמין בכל לבבו לא יתייאש מעבודה קשה!!!
ויבצע את משימתו על הצד הטוב ביותר…