מחלקת הדרכה

נושא: אהבת הארץ
תת נושא: אהבת הארץארץ ישראלמדינת ישראלקדושת הארץ
סוג פעילות: חומרי העשרהמקורפעולה
מתאים לגיל: חב"ב (ט ומעלה)
רמת פעילות: קלילה

ארץ ישראל (פעולת מליאה)

מתאים ליום חול, שבת


 


 

עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך:

ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות (פעולה)בכח הזכות (פעולה)

  
פתיחהב"ה זכינו לשוב לארץ ישראל אחרי כ2000 שנות גלות, ואנחנו בדור אתחלתא דגאולא.בתחילת היישוב היהודי בארץ, היתה כאן אווירה חלוצית- ציונית, תחושת שליחות אדירה שהייתה משותפת כמעט לכל המתיישבים בארץ, וודאות גדולה בכל הנוגע לזכותנו על ארץ ישראל.עם השנים, הוודאות הזו נחלשה- גם אצל יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, אבל (לא נעים לומר), גם אצלנו. העלייה לארץ טמנה בתוכה המון מניעים הישרדותיים, לאומיות וכו', והחלשות של הוודאות הזו מזמינה אותנו לבירור ולעליית קומה-ננסה לברר במליאה הקרובה: מה מעלת ארץ ישראל? מהי זכותנו על ארץ ישראל? מהי חובתנו בתור העם השייך אליה? וכיצד היא קשורה קשר בלתי נפרד לתפקידנו בעולם?
 
 


  • לראות : החב"ב יכיר נקודות שונות שהן בעייתיות בקשר לארץ ישראל, ויבין שכולם נובעות מאותו גורם: חוסר ההבנה של מעלת ארץ ישראל וקדושתה.  • להיות אכפתי : החב"ב יברר- מהי מעלתה הגדולה של א"י, למה היא חשובה כ"כ ומה חלקה בתפקידו של עמ"י בעולם.  • לפעול : החב"ב יגיע למסקנות יישומיות בהקשר לא"י- הן ברמת התודעה האישית והן ברמת התודעה הלאומית. 
שלב 1לראותנפזר כתבות וכותרות שונות על הרצפה ( נספח 3 ), הנוגעות לבעיות וחסרונות שקיימים היום ביחס לא"י, וננסה לברר עם החב"ב- מהי הנקודה המשותפת שגורמת לכל החסרונות האלו?נקרא את הקטע "יליד הארץ הזאת" ( נספח 1 ), ונסכם- הנקודה שאנחנו צריכים לחדד ביחס שלנו לא"י, היא שזו לא רק אדמת מפלט עבורנו, אלא ממש ארץ הקודש, ארץ שיש בה סגולה מיוחדת, ובלעדיה עמ"י אינו יכול להגיע למימוש תפקידו בעולם. נעבור לחלק השני של הפעולה, בו ננסה לברר את המהות הזו.
 
 
שלב 1להיות אכפתינקרא את שני המקורות הראשונים ( נספח 2 ), ונברר היטב את הנקודות שבהן:המקור הראשון, של הרצי"ה, מדבר על הנקודה שגרמה לחטא המרגלים. הרצי"ה מסביר שהמרגלים לא הבינו את עומק הקשר שבין עמ"י לא"י, לא הבינו שיש פה מהות אחת, שהדרך היחידה שלה להתגלות היא רק על ידי ישיבת עמ"י בארצו. ממקור זה מתבררת הנקודה כי קדושת העם אינה בפרטים בלבד, כי אם ייחודה הוא בקדושת כלל ישראל, וקדושה זה יכולה להופיע רק כאשר עמ"י יושב בארצו.המקור השני, הוא הפסקה הפותחת את "אורות ארץ-ישראל" של הרב זצ"ל, ובפסקה זו מתחדדת נקודה חשובה שעלינו לברר- אמנם ארץ ישראל היא מקום איחודו של עמ"י- הן בגשמיות, וודאי ברוחניות. אך בזו לא מסתכמת מעלתה. לא"י יש קדושה מצד עצמה, שאינה תלויה במעשינו או בנוכחותנו בה. החיבור של א"י עם עמ"י היושב בה ומקיים את תורת ישראל, גורם להופעת הקדושה במלואה, אך גם בלי זאת- לארץ יש ערך מצד עצמה, ואלינו לזכור ולהבין זאת.*חשוב שתלמדו היטב את המקורות לפני הפעולה, ותחשבו מה הדרך הכי נכונה להעביר אותם בסניף שלכם.


שלב 3לפעולכיצד אנחנו כתנועה, חב"ב וסניף יכולים וצריכים לפעול כדי לקדם את נושא ארץ ישראל?נעלה שתי שאלות:א.     איזה שינוי תודעתי חשוב שיקרה?ב.      באילו דרכים אנחנו יכולים לפעול לכך? (באילו מסגרות, מי הפועלים בכל דרך, ורעיונות לביצוע)
 
 

סיכום
 נסכם בקריאת הקטע הקצר בסוף דף המקורות .העם היהודי צריך כבר לדעת כי אין מקלט אחר לרוח ישראל ולתורת ישראל מאשר בארץ ישראל וחובת היהדות הדתית הלאומית היא בשעה זו להחיש את מעשיה ולהגביר את פעולותיה . ) נאום הראי"ה בועידת "המזרחי" תרפ"א (
 יישר כח!בציפייה לבניין אריאל!
 


תיוג: שנת מליאה, ארבעים שנה לאריאל, שבת מליאה, ארץ ישראל, שמירה על ארץ ישראל, שמירה על הארץ, חשיבות הארץ, חשיבות ארץ ישראל. קבצים מצורפים

פוסטים נוספים

מדוע כה חשוב לזכור את יציאת מצרים?

ביציאת מצרים נולד עם ישראל, והתחדש בעולם דבר שלא היה בו קודם לכן. עם ישראל מבשר לעולם את בשורת המוסר והצדק. בלי עם ישראל כל העולם היה נשאר תקוע ו"משועבד לפרעה במצרים".

בכי על החורבן

סיפור על האבל של עמ"י על חורבן בית המקדש שהיה לפני כמעט אלפיים שנה..