מחלקת הדרכה

נושא: ארץ ישראל
תת נושא: ארץ ישראלקדושת הארץ
סוג פעילות: מקור
מתאים לגיל: גלעד-הראל (ג-ה), נווה-נחלה (ו-ח), חב"ב (ט ומעלה),
רמת פעילות: קלילה

כוח מעשיו הגיד לעמו!

 מתאים ל: שבת יום חול


 


 


עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך:


אנו אוחזים בארצנו


מקום הגידול של עם ישראל


 


 


 


"אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ"החודש הזה לכם",


שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. ומה טעם פתח בבראשית?


משום "כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים",


שאם יאמרו אומות העולם ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים,


הם אומרים להם: כל הארץ של הקב"ה היא.


הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".


 


(רש"י, בראשית א/א)


 


 


 


 


תיוג: ארץ ישראל, א"י, עם ישראל, עמ"י, זכותנו על הארץ, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, כוח מעשיו הגיד לעמו, הרש"י הראשון, כל הארץ של הקב"ה, ארץ הקודש, ארצנו.

קבצים מצורפים

לפעולה זו לא צורפו קבצים

פוסטים נוספים

לא תעמוד על דם רעך(פעולה)

פעולה עוסקת בשדרות.
מצוות לא תעמוד על דם רעך והקשר בינה לבין חובת הסיוע לתושבי שדרות.
פעולה מס' 3 בנושא שדרות.