מחלקת הדרכה

נושא: אחדות וגיבוש
סוג פעילות: חומרי העשרהמשחקפעולהצ'ופר
מתאים לגיל: גלעד-הראל (ג-ה)
רמת פעילות: קלילה

עם ישראל ותנועת אריאל

מתאים ל:  שבת, יום חול


 


 עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך:


חוברת חודא תחום בנות התשעט


חוברת חודא תחום בנות התש"ף


הפעולה הקודמת


 


 


 החניכות יבינו שהן חלק מתנועה גדולה שמשפיעה בכל הארץ. החניכות ירצו להשפיע על עם ישראל ולהיות חלק מהפעילות של התנועה למען עם ישראל.


 


 
 


 'כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן'.


נשלח את החניכות למשימה: נבקש מכל חניכה להביא לחדר שעון או תכשיט אחד (שישיגו משאר החניכות בסניף), בתוך דקה וחצי. אם אין הרבה חניכות בסניף או בשבט אפשר לבקש מהחניכות לומר במשך דקה וחצי כמה שיותר מילים טובות. כל אחת בתורה או כולן יחד.


נשאל את החניכות: "איך מהר כל-כך נוצר אוסף שעונים בחדר?" / "איך יש לנו כל כך הרבה מילים טובות בחדר?" נסביר: אנחנו הרבה חניכות, וכאשר כל אחת הביאה שעון אחד נהיו הרבה שעונים בחדר, כל אחת אמרה מילה אחת או יותר ונהיו בחדר הרבה מילים טובות.


נחוד חידה: אם היינו מבקשים מכ-ל החניכים בתנועת אריאל להביא שעון אחד לחדר, כמה שעונים היו כאן??


ניתן לחניכות לנחש מספרים. אפשר להבטיח הפתעה למי שתהיה הקרובה ביותר לתשובה הנכונה.


תשובה: היו כאן כ-15,000 שעונים. יש בתנועת אריאל כ-15,000 חניכים!!


 


 אז מה יכולים לעשות חניכים רבים כל-כך?


בנספח 1 תמצאי חלקי פאזל. על כל חלק מתואר מעשה טוב שעשו חניכות בסניפים שונים של תנועת אריאל. נניח את חלקי הפאזל על הרצפה (אם השבט גדול אפשר להכין כמה פאזלים) וניתן לחניכות לחבר את הפאזל.


נבקש מהחניכות להפוך את הפאזל על גבו, ונקבל את ציור בית המקדש.


 


 כל מצווה אבן לבית המקדש.


נסכם: כל אחת פה היא חלק מהשבט. השבט הוא חלק מהסניף, והסניף הוא חלק מתנועה גדולה שמוסיפה המון טוב בעם ישראל. בואו נהיה חלק מזה! נעשה טוב ונקרב את הגאולה ואת בניין בית המקדש!


 


 תפילה לבניין בית המקדש (נספח 2) ונקרא אותה בקול.


תפילה לבניין בית המקדש:


יהי רצון מלפניך ד' אלוקינו ואלוקי אבותינו,


שתאר פניך אלינו


ותעזרנו לקומם את מקדשך השמם ולבנותו מהריסותיו.


רחם נא עלינו


ותן בליבנו לקיים את מצוות בניין בית המקדש,


כמשכן אשר הקים משה,


כמקדש אשר בנה שלמה בהר המוריה


וכאשר עשו ישראל בשובם מגלות בבל לירושלים.


וכוהניך הקדושים יבואו אל הבית הזה להקריב תמידים ומוספים כהלכתם,


והלויים יתנו קולם בשירה על הדוכן,


ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך שלוש פעמים בשנה,


ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות.


 


 


 


 תיוג: תנועת אריאל, אריאל, תנועת הנוער אריאל, דרכה של תנועת אריאל, תורת חיים בעוז, חודש ארגון, חודש ארגון התשע"ט, חודש ארגון תשעט, חודש אירגון תשע"ט, חוד"א תשעט, פעולות לשבט יסוד, כוחו של יחיד, כוחה של קבוצה, חלק מקבוצה, חלק מעם, חלק מהסניף, גאולה, בניין בית המקדש, בניין ביהמ"ק, תפילה לבניין בית המקדש, תפילה לבנין בית המקדש, חודש ארגון, חודש ארגון התש"ף, חודש ארגון תש"פ, חודש אירגון תשף, חוד"א תשף.


 


 


 


קבצים מצורפים

פוסטים נוספים