מחלקת הדרכה

נושא: במעגל השנה
תת נושא: במעגל השנהחינוךטו בשבטכלים להדרכה
סוג פעילות: חומרי העשרהמקורקטעים יפים
מתאים לגיל: חב"ב (ט ומעלה)
רמת פעילות: קלילה

לימוד צוות להתחיל מהשורש

מתאים ל: שבת, יום חול.


 


 עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך:


 לימוד צוות- צמיחה


 האדם ועץ השדה


 


קובץ ערוך של הלימוד נמצא בסוף העמוד


 


 


"כי האדם עץ השדה…"


להתחיל מהשורש


 


"כגובה העץ ורוחב נופו כך בית השורשים".


עיקר האילן נעוץ בשורשיו. השורשים הם צינורות היניקה המזינים את האילן, והם גם אלו המעניקים לו את חוסנו ויציבותו. בהעדר שורשים, האילן מתרועע, ובהגיע רוח עזה הוא נעקר.
  • אם ננסה לעשות הקבלה לבני-אדם ולחינוך, מה אפשר ללמוד מזה עלינו?

  


"אמר רב יהודה אמר רב: ברם זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל; שבתחילה, מי שיש לו אב – מלמדו תורה, מי שאין לו אב – לא היה למד תורה… התקינו שיהיו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים… ועדיין מי שיש לו אב – היה מעלו ומלמדו, מי שאין לו אב – לא היה עולה ולמד. התקינו שיהיו מושיבין בכל פלך ופלך, ומכניסין אותן כבן שש-עשרה כבן שבע-עשרה, ומי שהיה רבו כועס עליו – מבעיט בו ויצא. עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן, שיהיו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע".            (בבא בתרא, כא, א)


 
  • מה היה "המעשה הגדול" של יהושע בן גמלא שבזכותו לא נשתכחה תורה מישראל?

"הילדות הטהורה סופגת היא בקרבה את הטהרה העולמית. חפץ החיים הטהור בטבעיותו, מפעם הוא בלא זוהמתו רק בלב הילד הטהור. רצון החיים הבלתי מכותם ומקולקל, הוא זורם בדרך ישרה ממעין החיים, מאוצר החיים העולמי, ומאיר בנשמת הילדות. הבעת הקודש של הילדות בתומה, כוללת את התמצית היותר חזקה ובהירה של אידיאליות החיים, ובהתבטאה בקדושה, היא מכשרת את החיים העולמיים למילוי תפקידם. אין העולם מתקיים אלא על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן." (הרב קוק זצ"ל "שמונה קבצים")


 


"כל מה שתהיה מושרשת בלבו של אדם יותר הקריאה בשם ד', כן יגדל טובו וישרו"


שנזכה!!


 


 


  


 


תיוג: לימוד צוות, ט"ו בשבט, טו בשבט, טו שבט, ט"ו שבט, צמיחה, שורשים, חינוך מגיל צעיר, חינוך, חג לאילנות, חג האילנות, לימוד לט"ו בשבט, לימוד לטו בשבט, לימוד מהעץ, עץ, עצים, ללמוד מהעצים, לימוד מהעצים, אילן, אילנות, כי האדם עץ השדה.


 


קבצים מצורפים

פוסטים נוספים

הרמז!

תעלומה מסתורית שתרתק את כל הסניף!
פעילות סניפית מטורפת!