מחלקת הדרכה

נר של תקווה

סיפור על הנר שהצית את התקווה בליבם של הנערים בצריף במחנה אוושויץ.
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'>מתאים ל: שבת, יום חול<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><FONT color=black><A title="" href="http://www.tariel.co.il/?CategoryID=1680" target=_blank><IMG style="HEIGHT: 63px; WIDTH: 200px" src="http://www.tariel.co.il/_uploads/extraimg/peilutnew(2346).jpg" align=left></A></FONT><FONT color=black>עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך:</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'></SPAN><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><o:p style="MARGIN: 0px"><A href="http://www.tariel.co.il/?CategoryID=1680&amp;ArticleID=951" target=_blank><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><o:p style="MARGIN: 0px">ארבעת הנרות</o:p></SPAN></A></o:p></SPAN><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><o:p style="MARGIN: 0px"></o:p></SPAN></P><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><o:p style="MARGIN: 0px"><A href="http://www.tariel.co.il/?CategoryID=1680&amp;ArticleID=1554" target=_blank>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><o:p style="MARGIN: 0px">מהות הניצחון בחנוכה (פעולה)</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl></P></A>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl></o:p></SPAN><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><FONT color=black><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'>בצריפנו</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi' dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> – </SPAN><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'>צריף הנוער במחנה אושוויץ, היו מרוכזים בחורים מארצות שונות המשועבדות תחת</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi' dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'>שלטון הנאצים. רובם היו מאירופה המרכזית, אולם היו כאן גם מספר רב של בחורים</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi' dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'>מיוון, אשר גם אליהם הגיעו הכובשים הגרמנים. היו ביניהם שומרי תורה ומצווה, אשר</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi' dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'>שלטו היטב בשפה העברית ולכן יכולנו לשוחח אתם. יום יום היינו מתאספים באחת</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi' dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'>הפינות של הצריף לתפילה בציבור, התפילה בציבור וקיום המצוות גרמו לכך שנקשרו</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi' dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'>קשר ידידות הדוקים בינינו,</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi' dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'>למרות שמקומות המוצא היו שונים ומרוחקים זה מזה. <o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><FONT color=black><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'>ימי </SPAN><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'>חנוכה הגיעו. הצלחנו להשיג נר אחד, אשר היה בשבילנו דבר רב משמעות. בלילה הראשון </SPAN><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'>של חנוכה התאספנו בקומה העליונה של אחד הדרגשים והדלקנו בצוותא את הנר </SPAN><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'>היקר לנו עד מאד. הנר הדולק הזה הדליק גם בליבנו תקוות חדשות לעתיד טוב,</SPAN><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'>וחיזק את ביטחוננו ב"מעוז צור ישועתי". ברגע כזה התעוררו בנו הגעגועים הגדולים לעבר, אשר בו חגגנו את ימי החנוכה כל אחד בבית הוריו בשמחה, אבל </SPAN><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'>העבר הזה נעלם ואיננו, ולכן התעוררה ביתר שאת הבקשה הבוקעת מעומק לבנו</SPAN><SPAN style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi' dir=ltr>,</SPAN><SPAN style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'> <SPAN lang=HE>לעתיד </SPAN></SPAN><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'>שאמנם היה עדיין רחוק מאתנו, אבל בו תתקיים התפילה ששַרְנוּהַ אז והיא – "תכון </SPAN><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'>בית תפילתי ושם תודה נזבח… אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח".</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><o:p><FONT color=black>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><o:p><FONT color=black>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><o:p><FONT color=black>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><o:p><FONT color=black>&nbsp;<A title="" href="http://www.tariel.co.il/?CategoryID=1680" target=_blank><IMG src="http://www.tariel.co.il/_uploads/extraimg/peilutnew(2347).jpg"></A></FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><o:p><FONT color=black>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><o:p><FONT color=black>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><FONT color=black><B><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'>תיוג: חנוכה, חג חנוכה, נר חנוכה, נרות חנוכה, נר של תקוה, נר של תקווה, נרות חנוכה בשואה, הדלקת חנוכיה בשואה, חנוכה בשואה, חנוכה במחנה אוושויץ, סיפור מהשואה, סיפור לחנוכה, ציפייה לגאולה, נרות של תקוה, נרות שמבשרות גאולה, שואה, יום השואה, עשרה בטבת.</SPAN></B><B><SPAN style='FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi' dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P>

קבצים מצורפים

לפעולה זו לא צורפו קבצים

פוסטים נוספים