מחלקת הדרכה

מהות הניצחון בחנוכה (פעולה)

פעולה על הכוח הרוחני של עם ישראל שלא נשבר למרות כל ניסיונותיהם של היוונים.
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'>מתאים ל: שבת, יום חול<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><A title="" href="http://www.tariel.co.il/?CategoryID=1680" target=_blank><FONT color=black><IMG style="HEIGHT: 63px; WIDTH: 200px" src="http://www.tariel.co.il/_uploads/extraimg/peilutnew(2344).jpg" align=left></FONT></A><FONT color=black>עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p><A href="http://www.tariel.co.il/?CategoryID=1680&amp;ArticleID=1463" target=_blank>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p>מדוע חנוכה ופורים לא בטלים?</o:p></SPAN></P></A></o:p></SPAN>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p style="MARGIN: 0px"><A href="http://www.tariel.co.il/?CategoryID=1680&amp;ArticleID=1451" target=_blank><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p style="MARGIN: 0px">לימוד מהי הגבורה</o:p></SPAN></A></P></o:p></SPAN>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'>
<DIV><IMG alt="" src="https://dev.tariel.co.il/uploads/imagesgallery/1matara(1).png" align=middle></DIV>
<UL dir=rtl>
<LI>
<DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT color=black>החניכים יבינו שעיקר הניצחון בחנוכה זה הניצחון של הרוח היהודית מול התרבות היוונית השקרית והמפתה</FONT></SPAN></DIV>
<LI>
<DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><FONT color=black>החניכים ילמדו על חנוכה<B><o:p></o:p></B></FONT></SPAN></DIV></LI></UL>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p><FONT color=black>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><SPAN style="mso-tab-count: 1">
<DIV><FONT color=black><IMG alt="" src="https://dev.tariel.co.il/uploads/imagesgallery/1azarim(1).png" align=middle>&nbsp; </FONT></SPAN><o:p></o:p></SPAN></DIV>
<UL dir=rtl>
<LI>
<DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><FONT color=black>2 לוחות משחק </FONT></SPAN></DIV>
<LI>
<DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><FONT color=black>קטע על תרבות יוון<o:p style="MARGIN: 0px"></o:p></FONT></SPAN></DIV>
<LI>
<DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><FONT color=black>סופגניות/לביבות (לא חובה)</FONT></SPAN></DIV></LI></UL>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p><FONT color=black>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p>
<DIV><FONT color=black><IMG alt="" src="https://dev.tariel.co.il/uploads/imagesgallery/1shlav1(1).png" align=middle></FONT></DIV></o:p></SPAN>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><FONT color=black>משחק פתיחה על חנוכה: <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><FONT color=black>יש שתי קבוצות ולכל קבוצה לוח מחולק לתשע משבצות. בכל משבצת בלוח יש חלק מצירוף לחנוכה, כאשר המילה שחסרה משותפת לשני הלוחות באותה משבצת. (לדוגמא הצירוף פך שמן ושמן זית. אז בלוח אחד יהיה כתוב פך ובלוח השני זית.).<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><FONT color=black>לכל מילה מצירוף צריך לתת מספר למשבצת לדוגמא, פך-1 וזית -1 וכך לכל זוג צירופים. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><FONT color=black>כל קבוצה צריכה לנחש מה כתוב לקבוצה השניה בלוח, היא עושה זאת בעזרת ניחוש מה המילה שמשותפת לשני הצירופים, ואיזה מושג יכול להיות לקבוצה השניה. כל קבוצה בתורה צריכה לשאול את הקבוצה השנייה על משהו שהיא ניחשה עד שהקבוצה מנחשת את כל הלוח של השנייה. הקבוצה המנצחת היא זאת שמצאה ראשונה את כל המשבצות.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p><FONT color=black>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p><FONT color=black>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p>
<DIV><FONT color=black><IMG alt="" src="https://dev.tariel.co.il/uploads/imagesgallery/1shlav2(1).png" align=middle></FONT></DIV></o:p></SPAN>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><FONT color=black>משחק "זאזו". להסבר המשחק </FONT><A href="http://www.tariel.co.il/?CategoryID=1680&amp;ArticleID=857" target=_blank>לחצו כאן</A>.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><FONT color=black>אומרים לחניכים שמי שעומד באמצע הוא היוונים שניסו בכוח להכניס את תרבותם לעמ"י אבל בכל זאת עמ"י נשאר חזק באמונתו.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p><FONT color=black>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p><FONT color=black>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<DIV><FONT color=black><IMG alt="" src="https://dev.tariel.co.il/uploads/imagesgallery/1shlav3(1).png" align=middle></FONT></DIV>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><FONT color=black>בוחרים שני מתנדבים שצריכים לספר על חנוכה. אחד צריך לדבר בקול חזק וגדול, אבל דברים חסרי טעם, והשני צריך לדבר חלש ובנחת אבל דברי טעם. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><FONT color=black>אומרים לחניכים שהיוונים ניסו לפתות את עמ"י בדברי ההבל שלהם ע"י עוצמה וואו אך עמ"י לא נשבר.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p><FONT color=black>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p><FONT color=black>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p>
<DIV><FONT color=black><IMG alt="" src="https://dev.tariel.co.il/uploads/imagesgallery/1shlav4(1).png" align=middle></FONT></DIV></o:p></SPAN>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><FONT color=black>אפשר להביא קטע יפה על חושך- תרבות יוון מתוך הספר ימי החנוכה בהלכה ובאגדה. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p><FONT color=black>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><FONT color=black>אם אפשר להביא לביבות או סופגניות זה תמיד מוסיף!:)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p><FONT color=black>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p><FONT color=black>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><SPAN style="mso-tab-count: 1"><FONT color=black></FONT></SPAN><o:p>&nbsp;</P>
<DIV><FONT color=black><IMG alt="" src="https://dev.tariel.co.il/uploads/imagesgallery/1sikum(1).png" align=middle></FONT></DIV></o:p></SPAN>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><FONT color=black>עיקר הניצחון בחנוכה- ניצחון הרוח! <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>עמ"י חזק באמונתו ולא נשבר! אף על פי שהיוונים ניסו לפתות את עם ישראל בכל מיני הבלים שמקורם בגשמיות של העולם הזה, עם ישראל העדיף להתמקד ברוח האמתית והנצחית של היותנו יהודים ולהיות נאמן לעצמיותו, לדרכו ולאמונתו.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p><FONT color=black>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p><FONT color=black>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p><FONT color=black>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p><A title="" href="http://www.tariel.co.il/?CategoryID=1680" target=_blank><FONT color=black><IMG src="http://www.tariel.co.il/_uploads/extraimg/peilutnew(2345).jpg"></FONT></A><FONT color=black>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p><FONT color=black>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><o:p><FONT color=black>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><B><SPAN lang=HE style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri'><FONT color=black>תיוג: חנוכה, חג החנוכה, חג חנוכה, פעולה לחנוכה, סיפור חנוכה, יוונים, יונים, היוונים, היונים, מלחמת היוונים ביהודים, הניצחון של עם ישראל ביוונים, עם ישראל לא נכנע, עם ישראל חזק ברוחו, ניצחון הרוח בחנוכה, הרוח של עם ישראל, היוונים לא שברו את רוחם של ישראל, נקודת הניצחון מול היוונים, עם ישראל נאמן לעצמיותו.</FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P>

קבצים מצורפים

לפעולה זו לא צורפו קבצים

פוסטים נוספים