הרב דב ביגון

נושא: אחדות וערבות
סוג פעילות: חומרי העשרה
מתאים לגיל: חב"ב (ט ומעלה)
רמת פעילות: קלילה

מלחמת בני אור בבני חושך

מתאים ל: שבת, יום חול


 


 


עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך:


האחדות בדור הגאולה


הקומה הרוחנית(פעולה)


 


 


 


מלחמת בני אור בבני חושך


משחר ההיסטוריה האנושית ועד לאחרית הימים – האנושות רצופה במאבקים ובמלחמות. מקין שקם על הבל אחיו והרגו, דרך מלחמות ומאבקים בימי האבות, מלחמת אברהם אבינו נגד ארבעת המלכים, ושמעון ולוי בשכם. וכשעם ישראל הופיע על במת ההיסטוריה ביציאת מצרים, מיד התנפל עליו עמלק. וכן מלחמות יהושע ורצף המלחמות כל בית ראשון, ומלחמות החשמונאים בבית שני.


גם בדורנו, דור התחיה וקיבוץ הגלויות, אנו בשרשרת מלחמות – ממלחמת העצמאות ועד מלחמת עזה העכשווית, כדברי חז"ל, "בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא" (סנהדרין צז א).


לכל מלחמה יש לכאורה סיבה משלה, אבל מעבר לסיבות החיצוניות שהן מתחלפות ממלחמה למלחמה, ישנה מגמה פנימית לכל המאבקים והמלחמות מראשיתן עד אחריתן, מקין והבל ועד מלחמת גוג ומגוג – והיא גילוי אור השי"ת בעולם, שיתגלה בסופן של כל המלחמות כחזון אחרית הימים שבו נאמר "לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" (ישעיהו ב ד).


בשביל לגלות את אור השי"ת בעולם יש הכרח לבטל את הרשעה והרוע מהעולם אשר מטרתם לכבות את אורם של ישראל ההולך ואור בארץ ישראל.


נכון לעכשיו אם במלחמות העבר היו כאלו שניסו לתרץ את המלחמות בינינו לבין הערבים על רקע של ניגודי אינטרסים טריטוריאליים ותו לא, הרי היום ברור לכולם שהמלחמה היא לא רק על טריטוריה אלא בעיקר על קיומה של מדינת ישראל. אויבינו הערבים מדמים לעצמם שעל ידי חורבן מדינת ישראל ח"ו יצליחו למנוע את תהליך התחייה של עם ישראל אשר משמעותו הפנימית וגם החיצונית היא הגשמת חזון נביאי ישראל לעיני כל האנושות, דהיינו, הופעת אורם של ישראל שהוא אור ה' בעולם, בגדול.


עלינו לקרוא למלחמות ישראל ולמלחמה בעזה בשם האמתי שלהן – מלחמת בני אור בבני חושך. ארה"ב כינתה בעבר את אותן מדינות שחברו יחד כנגד ישראל וכנגד העולם החופשי "ציר הרשע". גם אויבינו שייכים לאותו ציר רשע שמטרתו להחשיך את העולם ח"ו, אבל אנו עם ישראל עם הנצח ככתוב "נצח ישראל לא ישקר" – עם שמגלה את הנצח בעולם, עם שקיים לנצח, ועם מנצח. גם במלחמה זו ננצח בע"ה, ומתוך שננצח את אויבינו נזכה אנו והאנושות כולה לשלום אמת ככתוב "ד' עוז לעמו יתן ד' יברך את עמו בשלום".


בציפייה לישועה שלמה ולניצחון מוחץ על אויבינו.


 


  


 


תיוג: מלחמה, מלחמות, מלחמות ישראל, מלחמת ישראל, עם ישראל, עמ"י, עם סגולה, סגולת ישראל, המלחמה בגויים, שנאת הגויים, מטרת המלחמות, תקופת מלחמה, מלחמה בעם ישראל, נצח ישראל לא ישקר, להפיץ את אור ה', הפצת אור ה' בעולם, תפקידם של ישראל.

קבצים מצורפים

לפעולה זו לא צורפו קבצים

פוסטים נוספים

הכל מקושר לקודש,האמנם?(פעולה)

פעולה העוסקת בשוני בין דור האבות לדור הבנים כיום, השוני והמאחד בפלגי הציונות הדתית, ההבדל בין תנועת המזרחי לתנועת הרב קוק.

ארץ ישראל השלמה

מקור עוסק בקדושת הארץ.
אדם מאמין מחבק בשתי ידיו את המתנה הנפלאה הזאת והופך אותה למנוף של כוח ושל אמונה.
הנה, הנה הולכת ומתגשמת גאולת-ישראל; הנה, הנה הולכת ומתקיימת ההבטחה הא-לוהית