מחלקת הדרכה

נושא: במעגל השנה
תת נושא: במעגל השנהעשרה בטבת / שואה
סוג פעילות: חומרי העשרהקטעים יפים
מתאים לגיל: חב"ב (ט ומעלה)
רמת פעילות: קלילה

טבעי שלא תשלוט בעצמך- דף לימוד ליום השואה

מתאים ל: יום חול, שבת


 


 


עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך:


סיפורים על קיום מצוות בזמן השואה


לזכור ולא לשכוח (פעולה)


 


 


ניתן להוריד דף לימוד ערוך בתחתית העמוד


 


 


"אנו עומדים על סף מהפכה כבירה במושגי המוסר ובתפיסתו הרוחנית של האדם …


לוחות סיני איבדו את ערכם, המצפון – אך המצאה יהודית הנהו, כמוהו כברית מילה, להטיל מום באדם …


אין כל אמת לא בבחינה מוסרית ולא בבחינה מדעית … חייב אדם לרחוש אי אמון כלפי הרוח והמצפון ולתת אמון באינסטינקטים שלו …


ההשגחה ייעדה אותי להיות משחררה הגדול ביותר של האנושיות, אני משחרר את האנשים מכבלי הרוח …


מן העינויים הנאלחים והמשפילים של חיזיון שווא הנקרא מצפון ומוסר, ומן התביעות לחירות ולעצמאות אישית …,


אני מעמיד בצלילות דעת קרה את העיקר הגואל בדבר אפסותו וחוסר ערכו של הפרט …


תיקון על ידי החיים והפעולה של המחוקק והמנהיג החדש, המשחרר את המון המאמינים מעול ההכרעה החופשית…"


(היטלר ימ"ש)


 


"דבר מוכרח הוא שיסגל האדם לעצמו את המוסר הטבעי הפשוט, בכל רחבו ועמקו,


ואת יראת ד', ותמצית הטוהר של האמונה הפשוטה, וכל מדותיה ברוחב ובעומק, ועל גבי שתי הסוגולות הללו יבנה את כל מעלות רוחו העליונות.
אסור ליראת שמים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם, כי אז אינה עוד יראת שמים טהורה. סימן ליראת שמים טהורה הוא כשהמוסר הטבעי,


הנטוע בטבע הישר של האדם, הולך ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד מבלעדה.
אבל אם תצוייר יראת שמים בתכונה כזאת שבלא השפעתה על החיים יותר נוטים לפעול לטוב,


ולהוציא אל הפועל דברים מועילים לפרט ולכלל, ועל פי השפעתה מתמעט כח הפועל ההוא, יראת שמים כזאת היא יראה פסולה."


(הרב קוק)


 


"מה לעשות? כך נולדתי!. נולדתי כעסן, גאוותן, בעל תאווה, וזהו!", הוא טוען בלהט.
הגדילה לעשות אחת מחברות החטיפים שמפרסמת בגב המוצר שלה את המשפט הבא: "כל כך טבעי, שלא תשלוט בעצמך".


על פניו זה נשמע נכון. כך נולדנו ואילו הם תכונותינו, וזה "טבעי" שלא נשלוט בעצמינו.
האומנם?


להבדיל, היהדות כידוע, דורשת מהאדם במשך כל ימי חייו, לעבוד על עצמו,


לשפרו להשתפר בכל תחום, ובפרט בעבודת המידות, וכדבריו המפורסמים של הגר"א מוילנא (בפירושו למשלי ד, יג)


"כי מה שהאדם חי הוא כדי לשבור את המידה שלא שבר עד הנה, ולכך צריך תמיד להתחזק, ואם לא יתחזק למה לו חיים?!"


בדומה לזה כתב רבי אלימלך מליז'ענסק ב"צעטיל קטן" המפורסם שלו (אות ט"ז): "


האדם לא נברא בעולם רק לשבר את הטבע".תיוג: יום השואה, דף לימוד, לימוד צוות, שואה, לימוד על השואה, לימוד ליום השואה, עשרה בטבת, י' טבת, י' בטבת, כ"ז ניסן, עבודת המידות, לעבוד על המידות, התקדמות, לא להישאר במקום, לשאוף להיות טובים יותר, יראת שמים, מוסר טבעי, מוסר אמיתי, מוסר טהור.
 
קבצים מצורפים

פוסטים נוספים