מחלקת הדרכה

נושא: אמונה
תת נושא: אמונהעם ישראלעם סגולהתורה ומצוות
סוג פעילות: חומרי העשרהמקורסיפור או משל
מתאים לגיל: גלעד-הראל (ג-ה), נווה-נחלה (ו-ח), חב"ב (ט ומעלה),
רמת פעילות: קלילה

בני מלכים

 מתאים ל: שבת, יום חול


 


 


עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך:


אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו (פעולה)


ישראל כנגד כל הסיכויים (סרטון)


כל יהודי הוא כתר


 


 


פעם התווכח טורנוספורוס הרשע עם רבי עקיבא,


 ובמהלך הוויכוח הציג טורנוספורוס את המשל הבא:


למה הדבר דומה למלך בשר ודם שכעס על עבדו וחבשו בבית האסורין


וציווה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו,


והלך אדם אחד והאכילו והשקהו, כששמע המלך לא כועס עליו?


ואתם קרויין עבדים שנאמר: כי לי בני ישראל עבדים.


 


השיב לו רבי עקיבא במשל מעט שונה:


אמר לו רבי עקיבא אמשול לך משל למה הדבר דומה


למלך בשר ודם שכעס על בנו וחבשו בבית האסורין וציווה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו,


והלך אדם אחד והאכילו והשקהו, כששמע המלך לא דורון משגר לו?


ואנן קרויין בנים, דכתיב: בנים אתם לה' אלהיכם.


 


(בבא בתרא י ע"א)


 


 


  


תיוג: עם ישראל, עם סגולה, בנים של ה', בניו של הקב"ה, עמ"י, גדולתם של ישראל, סגולתם של ישראל, רבי עקיבא.


 

קבצים מצורפים

לפעולה זו לא צורפו קבצים

פוסטים נוספים

סיפור הדגים

משחק שבו צריך לספר את סיפור הדגים בהמשכים לפי הקצב בלי להתבלבל.

4 לשונות גאולה

לימוד על התהליך שעם ישראל עבר ביציאת מצרים מתוך לשונות הגאולה שבפרשת וארא.