תנא דבי אליהו

נושא: אחדות וערבות
תת נושא: אחדות וערבותאחריותבין אדם לחברועם ישראל
סוג פעילות: חומרי העשרהמקור
מתאים לגיל: גלעד-הראל (ג-ה), נווה-נחלה (ו-ח), חב"ב (ט ומעלה),
רמת פעילות: קלילה

אחריות ההנהגה


 מתאים ל: שבת, יום חול


 


 


עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך:


במקום שאין אנשים- השתדל להיות איש (פעולה)


להיות אלקנה.. (פעולה)


 


 


"ושמא תאמר: אותן שבעים אלף שנהרגו בגבעת בני בנימין מפני מה נהרגו?


לפי שהיה להם לסנהדרין גדולה שהניח משה ויהושע ופנחס בן אלעזר עימהם,


 היה להם לילך ולקשור חבלים של ברזל במותניהם ולהגביה בגדיהם למעלה מארכובותיהם ויחזרו בכל עיירות ישראל –


 יום אחד ללכיש, יום אחד לבית אל, יום אחד לחברון, יום אחד לירושלים.


 וילמדו את ישראל דרך ארץ בשנה ובשתיים ובשלוש,


 עד שיתיישבו ישראל בארצם כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה בעולמות כולן שברא מסוף העולם ועד סופו.


 והם לא עשו כן,


אלא כשנכנסו לארצם כל אחד ואחד נכנס לכרמו וליינו ולשדהו ואומרים:


 שלום עלייך נפשי כדי שלא להרבות עליהן את הטורח."


 


(תנא דבי אליהו פ' י"א)


 


  


תיוג: אחריות, כל אחד בעצמו, להיות ערים לזולת, לשים לב למה שקורה סביבנו, אנחנו אחראים על הסביבה, פילגש בגבעה, אחריות של מנהיגים, סיפור פילגש, עם ישראל.


קבצים מצורפים

לפעולה זו לא צורפו קבצים

פוסטים נוספים

שבת אירוח

שני סניפים, מקום אחד, שבת אחת. מי צריך יותר מזה?