מחלקת הדרכה

נושא: בין אדם לחברו
תת נושא: בין אדם לחברוהקשבהכבוד הזולתשמירת הלשון
סוג פעילות: פעולה
מתאים לגיל: נווה-נחלה (ו-ח)
רמת פעילות: קלילה

שתיקה- מועילה או מזיקה (פעולה)

מתאים ל: שבת


 


 


עוד פעולות שיכולות לעניין אותך:


 


שתיקה- לחשוב לפני שמדברים (פעולה)


שתיקה- לא אומרים כל מה שחושבים (פעולה)


שתיקה- רגע של מחשבה (פעולה)


שתיקה- ערכים וכלים (פעולה)


  החניכים ילמדו כי לדיבור עשויה להיות השפעה רבה – מועילה או מזיקה, וכי יש לשלוט בדיבור, ולהשתמש בו לתועלת בלבד. 


 


המדריך יחלק את הקבוצה לשלוש חוליות. לכל חוליה יחולק דף ובו תיאור מקרה שונה על דמות כלשהי.


לאחר שיקראו את פרטי הרקע בדף שבידיהם, יציג המדריך לפני החניכים את הדמות.
 


חוליה 1. אתם יושבים לנוח על ספסל ברחוב בשעת ערב, ולפתע אתם מבחינים באיש לא מוכר לובש בגדים מוזנחים,


 ועובר ליד בית שאינכם מכירים. מישהו נוסף שעבר לידכם ברחוב, מלמל כמה מילים: "עוד פעם הוא… העבריין הזה… מעביר כספים בעולם התחתון…"


משימה: הביטו בהצגה, ואחר כך הקיפו את הציון המתאים למידת צדקותו של האיש על פי מה שראיתם


(1- לא צדיק בכלל, 10- צדיק ביותר): 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 


חוליה 2. אתם יושבים לנוח על ספסל ברחוב בשעת ערב, ולפתע אתם מבחינים באיש לא מוכר לובש בגדים מוזנחים, ועובר ליד בית שאינכם מכירים.


מישהו שעבר לידכם ברחוב מלמל כמה מילים: "עוד פעם הוא… הפושע הזה… מחלק שוחד לשופטים…"


משימה: הביטו בהצגה, ואחר כך הקיפו את הציון המתאים למידת צדקותו של האיש על פי מה שראיתם


(1- לא צדיק בכלל, 10- צדיק ביותר): 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
 


חוליה 3.אתם יושבים לנוח על ספסל ברחוב בשעת ערב, ולפתע אתם מבחינים באיש לא מוכר לובש בגדים מוזנחים,


ועובר ליד בית שאינכם מכירים. מישהו שעבר לידכם ברחוב מלמל כמה מילים: "עוד פעם הוא… הצדיק הנסתר הזה… נותן צדקה בסתר…"


משימה: הביטו בהצגה, ואחר כך הקיפו את הציון המתאים למידת צדקותו של האיש על פי מה שראיתם


(1- לא צדיק בכלל, 10- צדיק ביותר): 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 


יש להדגיש לחניכים שהמשימה היא נפרדת לכל חוליה. עליהם לקרוא הדף בשקט, ולא להראות את הדף לחוליות האחרות.


 לאחר שחברי החוליות יקראו את תיאור המקרה, יחל המדריך בהצגה: הוא יישב בפינת החדר חבוש בכובע הפוך, ירבה לחייך,


יתעסק בערמות של שטרות (אפשר לקחת שטרות ממשחק קופסה), יכניסם למעטפה, יכתוב עליה 'צדקה' (בלי שהחניכים יראו מה כתוב על המעטפה!)


ויסגור את המעטפה. אח"כ הוא יתגנב לעבר הדלת או החלון, יניח את המעטפה עם הכתב כלפי מטה בפתח הדלת או על אדן החלון,


ישפשף ידיו בהנאה גלויה, ויתגנב חזרה לפינת החדר.


 


בתום ההצגה יחזרו החניכים לתיאורי המקרים בדפים שהם קיבלו, ויכריעו מה דעתם על הדמות שהוצגה.


את הדיון הם יערכו בשקט, כך שחברי החוליות האחרות לא יידעו במה הם דנים.


 


כשיסיימו, תציג כל חוליה את הציון שהיא נתנה לדמות בהצגה. סביר להניח שהחוליות יביעו תמיהה על הפער בציונים.


המדריך יבקש מהחניכים לקרוא את דפי המשימות כסדר החוליות (חוליה 3 תקרא את תיאור המקרה שלה אחרונה),


ואז תתברר סיבת השוני בחוות הדעת של החוליות על הדמות. המדריך יראה לחניכים את המעטפה שכתוב עליה 'צדקה', ויבקש מהם להכריע כעת מה טיבה של הדמות. לאחר ההפעלה ישאל המדריך את החניכים:


על פי מה קבעתם את הציון שנתתם לדמות? האם הצלחתם לשפוט את הדמות רק לפי מראה העיניים, ללא התייחסות למה שנאמר עליה?


התוכלו להיזכר במצבים דומים למצב שתואר בהצגה, מצבים שבהם נגרם נזק בעקבות דיבור שנאמר על מישהו או על משהו?


מה נוכל ללמוד מכך על כוחו של הדיבור? האם כוחו רב רק להזיק? באילו מצבים, למשל, ניכר כוחו של הדיבור להביא תועלת?


אם כן, כיצד עלינו לנהוג בכוח הדיבור שניתן לנו? 


 אמנם כל קבוצה חשבה שהיא שופטת בצדק את מעשיו של אותו אדם, אך התברר שדעתה הוטתה על ידי כמה מילים שהיא שמעה לפני כן.


עלינו לדעת כי לכל מילה קטנה היוצאת מפינו, יכולת להשפיע רבות – להועיל או להזיק. במילותינו אנחנו יכולים להטות דעתם של אנשים,


ולהשפיע על התייחסותם לדברים שונים. חשבו למשל: מה ילדים יחשבו על הסניף בעקבות דברים שהם ישמעו עליו,


אפילו אם לא הגיעו אף פעם בעצמם לפעולה?מה יחשוב אחי הקטן על טיול בביה"ס, אם אספר איך היה לי בשנה שעברה בטיול הזה?


מה יחשבו על מורה בביה"ס אם אספר על השיעור שלו? כיצד ילד הופך להיות דחוי חברתית בעקבות שמועה שהופצה עליו בכיתה?


מובן שלדיבור כוח רב גם לתועלת, ושמילים היוצאות מהפה לתפילה, ללימוד תורה, למחמאות, להכרת תודה וכו',


בכוחן להפוך עולמות ולהניב טוב רב. לכן, עלינו לשים לב לכל מילה היוצאת מפינו, ולשלוט בדיבור, שיהיה לתועלת בלבד. 


משימת אימון


במהלך הימים הקרובים כל חניך יקפיד להימנע פעמיים לפחות מדיבור שעלול להזיק, וישים לב לפעמיים אחרות, שבהם הוא השתמש בדיבורו לתועלת. 


  


 


תיוג: שתיקה, לשתוק, דיבור, מועיל או מזיק, שליטה בדיבור, לשלוט במילים, דיבור לתועלת


 

קבצים מצורפים

לפעולה זו לא צורפו קבצים

פוסטים נוספים