מחלקת הדרכה

נושא: אישים
מתאים לגיל: גלעד-הראל (ג-ה), נווה-נחלה (ו-ח), חב"ב (ט ומעלה),

מסירות לתורה של ר' עקיבא

מקור עוסק בגדולי ישראל.
אשריך ר' עקיבא, שנתפסת על דברי תורה, אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים


 מתאים ל: שבת, יום חול


 


 


עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך:

ברוך המקדש שמו ברבים (פעולה)


ויהיו כל מעשינו לשם שמים (פעולה)


 


 


 


"תנו רבנן פעם אחת גזרה מלכות הרשעה, שלא יעסוק ישראל בתורה.


 בא פפוס בן יהודה ומצא לר' עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה.


 אמר לו: "עקיבא, אי אתה מתיירא מפני מלכות?


אף אנחנו עכשיו, שאנו יושבים ועוסקים בתורה, שכתוב בה "כי היא חייך ואורך ימיך",


כך אם אנחנו הולכים ומבטלים ממנה על אחת כמה וכמה.


אמרו: לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לר' עקיבא וחבשוהו בבית האסורים ותפסו לפפוס בן יהודה וחבשוהו אצלו.


אמר לו: פפוס, מי הביאך לכאן? אמר לו: אשריך ר' עקיבא,


שנתפסת על דברי תורה, אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים".(ברכות סא, ע"ב)


 


  


תיוג: ר' עקיבא, רבי עקיבא, לימוד התורה של ר' עקיבא, מסירות נפש לתורה, תורה, לימוד תורה, עשרת הרוגי מלכות, 10 הרוגי מלכות, גדולי ישראל, קידוש ה'.

קבצים מצורפים

לפעולה זו לא צורפו קבצים

פוסטים נוספים

קושי או אתגר?(פעולה)

פעולה עוסקת בבניין האישיות.
החניכים ע"י משחק ושיח יבינו שניתן להתמודד, שכל קושי הוא אתגר לצמיחה והכל תלוי במחשבה ובעין טובה .