מחלקת הדרכה

נושא: אחדות וערבות
תת נושא: אחדות וערבותעם ישראלשליחות
סוג פעילות: פעולה
מתאים לגיל: חב"ב (ט ומעלה)
רמת פעילות: קלילה

להיות אלקנה.. (פעולה)

מתאים ל: שבת, יום חול


 


 


עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך:


השליחות שלי


להיות שליח!(פעולה)


 


  


פעולה שניה מתוך מערך הפעולות לחבריא ב' בחודש ארגון תשע"ד.


לפעולה הראשונה


 


 אלקנה הצליח לחולל מהפיכה בעם ישראל בזכות דרכו המיוחדת. אלקנה לא חיכה שהכהן הגדול, שנביא או ששופט יקרא לו אל הדגל. משראה את מצבו הרדוד של העם הכריז בעצמו על השליחות הלאומית ולקח אחריות על יישומה. אלקנה לא התייאש מהמצב השפל, הוא ידע לראות מעבר לסיבוכים הרוחניים שבדורו את הנשמה הגדולה של העם שמחכה לצאת אל הפועל ולחזור לעבודת ה' ולמשכן שבשילה. המבט הפנימי והמאמין של אלקנה היה לו לקריאת כיוון איך לפעול ולחולל שינוי אמִתי.


למעשה, אין הסיפור של אלקנה נחלת העבר. אם נתבונן נראה שישנה השקה בין דורו לדורנו. לכן, נוכל ללמוד הלכה למעשה מאלקנה איך אנו יכולים לחולל שינוי אמִתי ­­­גם בתקופתנו.


בפעולה זו ננסה להבין מה הן הדרכים שבהן פעל אלקנה, הדרכים שהביאו להצלחתו. נלמד שיש דמיון בין תקופתו לתקופתנו, ולכן דרכו של אלקנה רלוונטית גם אלינו הלכה למעשה. 


 


 • החניכות יבינו שאלקנה יזם בעצמו את המבצע שלו להשבת העם למשכן.


 • החניכות יבינו שהמבט המאמין של אלקנה הוא שהביא להצלחתו.


 • החניכות ילמדו מהן הדרכים שבהן פעל אלקנה.


 • החניכות יבינו שדרכו של אלקנה רלוונטית גם לדורנו ומתוך כך ידעו איך אפשר לפעול כיום ולחולל שינוי בעם.

 
 


מחזירים בתשובה.


נשאל את החניכות איך לדעתן צריך להחזיר את עם ישראל בתשובה, ונניח על הרצפה כרטיסיות (נספח 1) שבהן תשובות שונות. כל חניכה תבחר כרטיסיה שלדעתה מביעה את התשובה הנכונה ותסביר מדוע היא מאמינה שזו הדרך הנכונה להחזיר את עם ישראל בתשובה.


  איך כל זה קשור אלינו?


נקריא לחניכות את הנתונים הבאים:
 • יותר מ-60% תומכים בקיום פעילויות ספורט ותרבות בשבת.


 • 58% תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית ופתיחת מרכזי קניות בשבת.


 • כמו כן 51% תומכים בהנהגת נישואים אזרחיים.


 • יחס לזרמים לא אורתודוקסים ביהדות:מרבית היהודים הישראלים ( 61% ), מסכימים שלקונסרבטיבים ולרפורמים צריך להיות בישראל, מעמד שווה לזה של האורתודוקסים.

התפלגות היהודים בארץ לפי מגזרים:
 • חרדי- 6%


 • דתי- 10%


 • מסורתי-דתי 13%


 • מסורתי לא דתי- 29%


 • חילוני / לא דתי- 43%

הנתונים לקוחים מסקר שערך מכון גוטמן בשנת 2009.


 


נעורר דיון:
 • האם יהיה פשוט להחזיר את עם ישראל התשובה?


 • ניזכר במדרש על אלקנה שהזכרנו בפעולה הקודמת – האם המשימה שנטל על עצמו אלקנה הייתה פשוטה?


 • במה דומה הדור שלנו לדורו של אלקנה (בסוף תקופת השופטים)?


 • מדוע אלקנה הצליח? האם הצלחתו מעידה על כך שגם בדורנו יכולה המשימה הזו להצליח?


נקריא את מקור מספר 2 ונסכם:


על-פניו עם ישראל רחוק מאד מחיי תורה. הרעיון שמיעוט קטן של אנשי תורה יצליח להחזיר את עם ישראל בתשובה הוא לכאורה חסר סיכוי. האמת היא שכך היה גם בדור האחרון של תקופת השופטים. כבר שנים רבות שעם ישראל הולך בדרכי הכנענים , עבודה זרה מצויה בשדרות מרכזיות בעם (פסל מיכה למשל) ומרכז עבודת השם ,המשכן, נטוש ועזוב.


כל זה נכון רק כלפי חוץ. בפנימיות עם ישראל הוא עם השם. בדורנו כמו בדורו של אלקנה – עשיית הרע בעיני השם זו רק העטיפה החיצונית, בפנימיות כל יהודי שייך לקב"ה. לכן אנו מלאים כוחות ומוטיבציה לצאת ולפעול. אנו יודעים שהפעולות שלנו לא נדרשות ליצור מציאות חדשה אלא רק לגלות את הטוב הפנימי המצוי בעם ישראל. גם אלקנה ידע זאת ולכן לא התייאש מהמצב הרוחני של העם. מתום האמון בנשמת ישראל יצא לרומם את בני דורו. בזכות האמון הזה הוא גם הצליח.


  לדרכו (המעשית) של אלקנה.


נסביר שעד עכשיו דיברנו מה היה "בלב" של אלקנה, עכשיו נדבר על מעשיו וננסה להשליך מהם למעשינו.


בשביל ללמוד ממעשיו נחלק את החניכות לזוגות שילמדו בחברותא את הקטע (נספח מספר 3) מתוך דבריו של הרב אלי סדן.


 


לאחר שלמדו את הקטע נסכם מה אפשר ללמוד מאלקנה:
 • מצבו הרוחני של עם ישראל – זה בתחום האחריות שלי. איני יכולה להתעלם מהמצב ולומר: מישהו אחר יתקן אותו.


 • דוגמה אישית של אדם שעוזב את הכול ומפנה את תשומת ליבו לקודש "למשכן אשר בשילה", משפיעה יותר מכל.


 • עניי עירך קודמים, קודם כל אסוף את מי שסביבך ולאט לאט גם אנשים ממעגלים רחוקים יותר יצעדו אחריך.


 • ללא כפייה דתית. פשוט להפגיש את העם עם אמת גדולה בדרך של חיים יומיומיים.


 אלקנה יצא לפעול מתוך הבנה שזו השליחות שלו, שהוא יכול ושהוא מחויב לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים. ראינו שבזכות היוזמה והאקטיביות שלו יחד עם האמון ביכולתו להצליח, אלקנה פעל בדרך נכונה ואמִתית. כך הצליח להחזיר את כל העם בתשובה. יהי רצון שנצליח ללכת בדרכו.


 


  


 


תיוג: אלקנה, שליחותו של אלקנה, שליחות, שליח, שליחים, להיות שליח, השליחות בדורנו, השליחות שלנו, השליחות שלי, האם אני פועל מתוך שליחות, לפעול מתוך שליחות, חיים של שליחות, לחיות מתוך שליחות, ליצור, ליזום, יש לנו כוח, התפקיד שלנו, האחריות שלנו, הדור שלנו, תנועת אריאל, חודש ארגון.


  


 

קבצים מצורפים

פוסטים נוספים