מחלקת הדרכה

נושא: אמונה
תת נושא: אמונהמידותעבודת המידותתורהתורה ומצוות
מתאים לגיל: גלעד-הראל (ג-ה), נווה-נחלה (ו-ח), חב"ב (ט ומעלה),

יראת שמים ומידות

לכן יש להודיע לכל, כי כל איש הרוצה להביא נפשו לידי מידות הטובות –
צריך לערב יראת שמים עם כל מידה ומידה.

מתאים ל: שבת, יום חול


 
 

עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך:

במידה הנכונה (פעולה)


להיות אמיתיים! (פעולה)


 
 

לכן יש להודיע לכל, כי כל איש הרוצה להביא נפשו לידי מידות הטובות –


צריך לערב יראת שמים עם כל מידה ומידה.


כי יראת השם היא קשר המחזקת כל המידות,

ודומה לחוט שהכניסוהו לתוך חורי המרגליות,


וקשרו קשרים בתחתיתו להחזיק כל המרגליות;


אין ספק כי בהנתק הקשר – יפלו כל המרגליות.

כך היראה היא המחזקת כל המידות,


ואם תתיר קשר היראה – יבדלו ממך כל המידות טובות.


 וכשאין בידך מידות טובות – אין בידך תורה ומצוות,

כי כל התורה תלויה בתיקון המידות.


כי כל המידות טובות ורעות – החכם יכול לעשות הרעות לטובות,


והכסיל יעשה מידות טובות לרעות.


(מתוך ההקדמה ל"אורחות צדיקים")


  


 


תיוג: יראת שמים, איש ירא שמים, יראת שמיים, להיות ירא שמים, מידות טובות, מידות, עבודת המידות, הבסיס לכל המידות, תורה, מצווצ, מצות, דרך ארץ. 

קבצים מצורפים

לפעולה זו לא צורפו קבצים

פוסטים נוספים

מלביש ערומים

מקור עוסק בקדושה.
"העירום שהוא מרשם בנו רשם של גנאי והעדר הכבוד,
המנגד לתפארת האדם, הננו מוכרחים להתגונן נגדו בלבושינו"

לקדש את החומר (פעולה)

החניכים יבינו בפעולה שכל דבר יכול להיות מצווה זה בתנאי שאנו עושים זאת כדי שנעבוד ה' טוב יותר .