מחלקת הדרכה

נושא: תורה ומצוות
תת נושא: תורה ומצוות
מתאים לגיל: חב"ב (ט ומעלה)

שמירת העיניים

<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><FONT color=black>מתאים ל: שבת, יום חול</FONT>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl>&nbsp;
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><FONT color=black></FONT>&nbsp;
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><FONT color=black><A title="" href="http://www.tariel.co.il/?CategoryID=1680" target=_blank><IMG style="HEIGHT: 63px; WIDTH: 200px" src="https://dev.tariel.co.il/uploads/extraimg/peilutnew(503).jpg" align=left></A></FONT><FONT color=black>עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך:</FONT>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><A style="COLOR: " href="?CategoryID=1680&amp;ArticleID=185" target=_new>הקדושה שבצניעות – פעולה</A>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><A style="COLOR: " href="?CategoryID=1680&amp;ArticleID=92" target=_new>חינוך נפרד -קטע</A>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><A style="COLOR: " href="?CategoryID=1680&amp;ArticleID=877" target=_new>רגליים עיניים – משחק</A>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><U></U><FONT color=black>&nbsp; </FONT>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl>&nbsp;
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><FONT color=black><U><STRONG>שאלה:</STRONG></U>&nbsp;&nbsp; </FONT>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><FONT color=black>שלום! </FONT><SPAN><BR><FONT color=black>רציתי לשאול, מה הבעיה לבנים להסתכל במראות אסורים ולא צנועים, נכון שזה מקלקל את הנפש, אך גם לבנות זה מקלקל את הנפש, </FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><SPAN><FONT color=black>ונכון שלבנים זה יותר קשה.. . אך בכל זאת, מה העניין?</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><SPAN><FONT color=black>מדוע כל מראה לא צנוע אחד קטן צריך ורצוי להסיט את המבט ממנו, אף על פי שזה עניין של שנייה וחד פעמי, כמו צפייה ברחוב למשל..<BR></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><FONT color=black><SPAN>תודה מראש ויום טוב!</SPAN> </FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>&nbsp; </FONT>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><U><STRONG><FONT color=black>תשובה</FONT></STRONG></U><SPAN><U><STRONG><FONT color=black>:<BR></FONT></STRONG></U></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><SPAN><FONT color=black>שלום וברכה,</FONT></SPAN><SPAN><BR><FONT color=black>ציוונו הבורא יתברך בתורתינו הקדושה: </FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><SPAN><FONT color=black>"ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לא-לוהיכם ".</FONT></SPAN></P><SPAN>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><BR><FONT color=black>שמירת קדושתם של ישראל (ובין השאר על ידי קדושת העיניים) היא תנאי ובסיס לשמירת כל המצוות שבתורה, ולהתקרב ולהדבק בה´ יתברך.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><FONT color=black>מלבד זאת, ישנם מספר איסורים ומכשולים, אשר יכולים להשתלשל כתוצאה ממראה לא צנוע, מה שהעיניים חומדות, הלב חושק, והגוף עובר עבירה.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><FONT color=black>&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl></SPAN><SPAN><FONT color=black>למה צריך להשתדל ולהתאמץ מאוד אפילו ברחוב, מראייה קצרה וחטופה? </FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><SPAN><FONT color=black>מצד השכל – כל ראייה כזו גורמת לאבד את סף הרגישות האמיתי וההלכתי, לצניעות הלבוש. </FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><SPAN><FONT color=black>מקובל לחשוב בעולם המערבי של היום, שככל שנהיה יותר "פתוחים" בענין הזה, ממילא ראייה קצרה, או לבוש "לא כל כך לא צנוע", </FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><SPAN><FONT color=black>לא משפיעים על המסתכל.</FONT></SPAN></P><SPAN>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><BR><FONT color=black>אך בדיוק הפוך – אדם שמאבד את רגישותו לצניעות, ומסתכל במראות לא צנועים "קלים", לעולם לא יסתפק בכך, </FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><FONT color=black>ותמיד ייאלץ להעלות את סף הגירוי, על מנת לבוא להנאה. ועינינו רואות לאן הובילה אותה "פתיחות", לפריצות מגעילה ומעוררת בחילה,</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><FONT color=black>להתנהגות בהמית ואף גרוע מזה, להשפלת נשים ולהסתכלות עליהם כעל אובייקט מיני גרידא (ודי למבין מפני הצניעות).<BR></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><FONT color=black>לבנים זה יותר קשה, והניסיון וההתמודדות מול התאווה הזאת קשה יותר, כי כך ה´ ברא אותם, בעלי יצר מיני חזק – </FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl><FONT color=black>שבשורשו טוב (והכרחי) הוא, כדי לקיים ולהמשיך את העולם.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl align=center><BR><FONT color=black>ברכה והצלחה, ויישר כח על העלאת הנושא החשוב הזה.</FONT></SPAN><FONT color=black> </FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl align=left><FONT color=black><SPAN>בברכה,<BR></SPAN><SPAN>אברהם.</SPAN> </FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl align=left><FONT color=black>&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl align=left><FONT color=black>(מתוך האתר "חברים מקשיבים")</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl align=left><FONT color=black>&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl align=right><FONT color=black>&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl align=right><A title="" href="http://www.tariel.co.il/?CategoryID=1680" target=_blank><IMG src="https://dev.tariel.co.il/uploads/extraimg/peilutnew(504).jpg"></A></P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl align=right>&nbsp;</P>
<P style="MARGIN: 0px" dir=rtl align=right><STRONG><FONT color=black>תיוג: שמירת העיניים לבנות, שמירת עינים לבנים,&nbsp;צניעות,&nbsp;קדושה, בינו לבינה, חברות בגיל צעיר, יש לי חבר, איסור נגיעה, חברות בין בנים לבנות, שמירת נגיעה, בנים ובנות, למה לשמור עיניים, צנוע, צנועה, הצניעות, מידת הצניעות, מראות אסורים, לא צנוע.</FONT></STRONG></P>

קבצים מצורפים

לפעולה זו לא צורפו קבצים

פוסטים נוספים

קדושת החיים (פעולה)

פעולה עוסקת בקדושה.
הגוף והנשמה תלויים זה בזה, כיצד אנו יכולים לבטא את קדושת החיים שלנו?