מחלקת הדרכה

נושא: בית המקדש
תת נושא: בית המקדש

מה ארע בחודש תמוז

<P style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>מתאים ל: שבת, יום חול</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px"><FONT color=black></FONT>&nbsp;</P>
<P style="MARGIN: 0px"><FONT color=black></FONT>&nbsp;</P>
<P style="MARGIN: 0px"><FONT color=black><A title="" href="http://www.tariel.co.il/?CategoryID=1680" target=_blank><IMG style="HEIGHT: 63px; WIDTH: 200px" src="https://dev.tariel.co.il/uploads/extraimg/peilutnew(505).jpg" align=left></A></FONT><FONT color=black>עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך:</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px"><A style="COLOR: " href="?CategoryID=1680&amp;ArticleID=287" target=_new>הטעם למנהגי האבלות</A></P>
<P style="MARGIN: 0px"><A style="COLOR: " href="?CategoryID=1680&amp;ArticleID=916" target=_new>להתחבר לאבל – פעולה</A></P>
<P style="MARGIN: 0px"><A style="COLOR: " href="?CategoryID=1680&amp;ArticleID=329" target=_new>בין המיצרים – פעולה</A></P>
<P style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px"><FONT color=black></FONT>&nbsp;</P>
<P style="MARGIN: 0px"><FONT color=black></FONT>&nbsp;</P>
<P style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>התאריך היהודי המרכזי בחודש זה הוא י"ז שבו, שנקבע לדורות עקב חמישה אירועים קשים שאירעו לעם ישראל בתאריך זה: </FONT></P>
<UL>
<LI>
<DIV style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>נשתברו הלוחות </FONT></DIV>
<LI>
<DIV style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>בטל קורבן התמיד בבית המקדש הראשון </FONT></DIV>
<LI>
<DIV style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>הובקעה העיר בחורבן בית שני </FONT></DIV>
<LI>
<DIV style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>אפוסטמוס הרשע שרף את התורה </FONT></DIV>
<LI>
<DIV style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>הועמד צלם בהיכל. </FONT></DIV></LI></UL>
<P style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>בספר הזוהר כתוב כי ימים אלו הם ימי סכנה ואשרי האיש הזוכה להינצל הימנה. </FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>בימים אלה ממעטים בשמחה ונוהגים מנהגי אבלות על חורבן בית המקדש: </FONT></P>
<UL>
<LI>
<DIV style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>לא מתחתנים </FONT></DIV>
<LI>
<DIV style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>לא שומעים שירה </FONT></DIV>
<LI>
<DIV style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>לא מסתפרים </FONT></DIV>
<LI>
<DIV style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>לא לובשים בגדים חדשים. </FONT></DIV></LI></UL>
<P style="MARGIN: 0px"><STRONG><FONT color=black></FONT></STRONG>&nbsp;</P>
<P style="MARGIN: 0px"><STRONG><A title="" href="http://www.tariel.co.il/?CategoryID=1680" target=_blank><FONT color=black><IMG src="https://dev.tariel.co.il/uploads/extraimg/peilutnew(506).jpg"></FONT></A></STRONG></P>
<P style="MARGIN: 0px"><STRONG><FONT color=black></FONT></STRONG>&nbsp;</P>
<P style="MARGIN: 0px"><STRONG><FONT color=black>תיוג: אבלות, חורבן, בית המקדש, בית מקדש, בית ראשון, בית שני, י"ז בתמוז, שלושת השבועות, 3 השבועות, בין המיצרים, בין המצרים, תמוז, מנהגי אבלות.</FONT></STRONG></P>

קבצים מצורפים

לפעולה זו לא צורפו קבצים

פוסטים נוספים

בכלא הרוסי

מקור עוסק בציפיה לבניין אריאל.
מה הלאה? ביני לבין ישראל מפרידים אלפי קילומטרים ואלפי שעות.
הכובד הארור שב ומשתלט עלי, משתק את כל איבריי…

החלק החסר (פעולה)

פעולה להעברה עצמית למשפחה לשבת פרשת מטות מסעי, בנושא חסרון בית המקדש, וההתרגלות למצב שלנו כיום.