תמונות גלריה תנועת אריאל פרויקטים גרעין לפיד

מחלקת הדרכה

נושא: אישי התנ"ך
סוג פעילות: פעולה
מתאים לגיל: גלעד-הראל (ג-ה)
רמת פעילות: עמוקה

טסט- בחירה מרובה

קבצים מצורפים

לפעולה זו לא צורפו קבצים

פוסטים נוספים

חסר לך! (פעולה)

פעולה עוסקת בבין אדם לחברו.
אף אחד אינו מושלם. לכולנו יש קשיים וחסרונות ואנו יכולים וצרכים לסייע זה לזה בקשיים.

המלך צב צב

סיפור על המלך שרצה לשלוט על הכל, ע"י דריכה על אחרים.