ירושלים

קטעים בנושא ירושלים

יום ירושלים (פעולה)

פעולה עוסקת ביום ירושלים. על אירועי ששת הימים ונס הניצחון

ירושלים- לב האומה (פעולה)

פעולה על היותה של ירושלים מרכז החיים.

ירושלים מאז ועד היום

סרטון שנוצר למערכת השידורים הלאומית בתקופת הקורונה התש"ף על ירושלים עיר קודשנו, מימי בראשית ועד היום..

משימות לסוף הדרך ירושלמי

משימות לפעילות סוף הדרך/חפש ת'מטמון בנושא יושלים

אבני הלב שלנו (פעולה)

פעולה על קדושת הכותל. בשיתוף עם המטה המשותף לשמירה על קדושת הכותל.