קומונה בתנועה

קומונריות בתנועת אריאל מנהיגות את הסניפים ברחבי הארץ.  85 סניפים שיוצרים יחד מהפכת קודש בעם ישראל. כל קומונרית מנהיגה את הסניף שלה ויחד צוות קומונה איכותי מוביל את כל התנועה קדימה.

הקומונריות בתנועה פועלות מתוך שייכות ושליחות גדולה והכל עם שמחה ועוצמה. כי זו הדרך בתנועה תורת חיים בעוז.

קומונריות ממליצות

בואי לתפוס את הסניף המתאים!

שאלון הכרות אישי