מדיניות ביטול הרשמה:

ביטול מפעל ייעשה דרך ההנהלה הארצית בלבד ע"י מילוי טופס ביטול מקוון באזור האישי שבמערכת ההרשמות של התנועה.

במילוי הטופס יש לציין את אופן הזיכוי- זיכוי או החזר- במידה ולא יצוין, יוזן זיכוי לשימוש עתידי.

במקרה של ביטול בעקבות מחלה או בידוד חובה לצרף אישור רפואי.

 

ביטול תנועתי של מפעל:

במקרה של ביטול מפעל ע"י התנועה עקב מגבלות הקורונה:

ביטול לפני תחילת המפעל– יינתן זיכוי בניכוי של עד 50 ₪ .

ביטול לאחר תחילת המפעל– יינתן זיכוי יחסי לפי מספר ימי ההשתתפות בניכוי של 50 ₪.

ביטול אישי של חניך:

כל ביטול אישי של חניך, לרבות מגבלות הקורונה ייעשה על פי נוהל הביטולים המצורף מטה.

נהלי ביטול הרשמה

בקשות לביטול הרשמה יתקבלו עד 5 ימי עסקים* לפני המפעל בלבד

 ההחזר יהיה בניכוי דמי טיפול של 50 ₪ מהתשלום עבור המפעל

 

במקרה של מחלה בלבד- יתקבלו ביטולים בצירוף אישור רפואי עד שבוע לאחר המפעל

ההחזר יהיה בשיעור של 50% מעלות המפעל

במקרה של כניסה לבידוד או מחלה בקורונה, יש לעדכן באופן מיידי.

ההחזר יהיה בניכוי 50 ₪ דמי טיפול

אין החזרים או זיכויים על בקשות ביטול שיתקבלו לאחר המועד.

 

*ימי עסקים- מה שמקובל במשק. (חול המועד אינו נחשב יום עסקים) 

בקשות לביטול הרשמה יתקבלו עד 5 ימי עסקים* לפני המפעל בלבד

 ההחזר יהיה בניכוי דמי טיפול של 30 ₪ מהתשלום עבור המפעל

 

במקרה של מחלה בלבד- יתקבלו ביטולים בצירוף אישור רפואי עד שבוע לאחר המפעל

ההחזר יהיה בניכוי 30 ₪ דמי טיפול

במקרה של כניסה לבידוד או מחלה בקורונה, יש לעדכן באופן מיידי.

ההחזר יהיה בניכוי 30 ₪ דמי טיפול

אין החזרים או זיכויים על בקשות ביטול שיתקבלו לאחר המועד.

 

*ימי עסקים- מה שמקובל במשק. (חול המועד אינו נחשב יום עסקים) 

החזרים- יוחזרו לכרטיס האשראי עד 3 חודשים ממועד קבלת בקשת הביטול.  
זיכויים- יתעדכנו במערכת ההרשמות לשימוש משפחתי עתידי.
במקרה של ביטול אירוע תנועתי עקב כוח עליון, לא יינתן החזר כספי.