לוגו חידון תנ"ך

חידון התנ"ך לילדים של תנועת אריאל
החידון הסניפי לשבטים גלעד-דביר
בסימן: "כי אני יהודי"

לוגו תנועת אריאל - תנועת נוער - כי אני יהודי

לפניכם 30 שאלות העוסקות בערכים מרכזיים של העם היהודי לאורך הדורות.

ענו על כולן, בשאלות הרב-בררתיות- רק תשובה אחת נכונה.

בהצלחה!

ערבות הדדית
אחד הערכים המרכזיים של העם היהודי לדורותיו- הוא הערבות ההדדית, התחושה שכולנו משפחה אחת גדולה, כולנו אחראים זה לזה. השנה האחרונה חידדה לנו עוד יותר את משמעות הדבר- כל אחד אחראי פיזית ורוחנית- על בריאותו של חברו, ועל שמירת החיים של סביבתו.
זכינו השנה גם לשובו לארץ של אדם גדול ומיוחד, שגילה ערבות יוצאת דופן לעם ישראל, תוך שהוא מקריב עבור כך את חירותו לשנים רבות. נקדיש חלק זה של החידון בגילוי ערבות, בתפילה לרפואתם ובריאותם של יהונתן פולארד ואשתו אסתר.
להיות יהודי: יחסי ישראל והעמים
עם ישראל כעם סגולה: עם משמעות באה אחריות